Skip Navigation
# Name GB NO MIN CLE JAX OAK CIN BUF WAS TEN NE CAR SF IND NYG SD Pts Rec
24 13 24 21 31 17 21 24 27 34 19 0 21 17 42 36
20 20 38 27 34 31 27 27 3 0 30 16 27 31 17 30
SEA ATL STL PIT PHI NYJ BAL CHI HOU KC MIA TB DAL DEN DET ARI
    113 24 34 145 36 9 148 2 157 139 66 5 136 37 74 19 1144 126
-
67
11-1 7-6 6-5 13-0 6-5 3-10 11-0 1-11 11-0 12-0 9-3 2-10 13-0 7-5 10-2 4-9
# Name GB NO MIN CLE JAX OAK CIN BUF WAS TEN NE CAR SF IND NYG SD Pts Rec
24 13 24 21 31 17 21 24 27 34 19 0 21 17 42 36
20 20 38 27 34 31 27 27 3 0 30 16 27 31 17 30
SEA ATL STL PIT PHI NYJ BAL CHI HOU KC MIA TB DAL DEN DET ARI
1 DJS 12
GB
4
ATL
7
STL
13
PIT
6
PHI
5
NYJ
14
BAL
  15
WAS
11
TEN
10
MIA
3
CAR
1
DAL
8
DEN
2
DET
9
ARI
106
106
12-3
12-3
2 #05McNabb 12
GB
1
ATL
3
STL
13
PIT
  2
OAK
11
BAL
10
BUF
15
WAS
9
TEN
6
MIA
5
CAR
14
DAL
8
DEN
7
NYG
4
SD
103
103
12-3
12-3
3 JJJ 14
GB
3
NO
  11
PIT
4
PHI
5
OAK
15
BAL
6
BUF
13
WAS
10
TEN
1
NE
2
CAR
9
DAL
8
IND
12
NYG
7
SD
95
95
9-6
9-6
4 Sid 13
GB
2
ATL
7
MIN
9
PIT
  4
OAK
15
BAL
5
BUF
14
WAS
3
TEN
11
MIA
12
CAR
10
DAL
6
DEN
8
NYG
1
SD
92
92
11-4
11-4
5 TomBrady68 10
GB
2
NO
4
STL
12
PIT
5
JAX
3
NYJ
14
BAL
8
BUF
15
WAS
13
TEN
  1
TB
11
DAL
6
IND
7
NYG
9
ARI
90
90
10-5
10-5
  Brain 11
GB
6
ATL
3
MIN
12
PIT
10
JAX
2
OAK
15
BAL
9
BUF
  14
TEN
7
MIA
1
CAR
13
DAL
4
DEN
8
NYG
5
ARI
90
90
9-6
9-6
7 KtownPike   5
NO
4
STL
10
PIT
9
PHI
11
OAK
12
BAL
8
BUF
13
WAS
14
TEN
7
MIA
6
CAR
15
DAL
3
DEN
2
NYG
1
ARI
89
89
10-5
10-5
  Raider#24 10
GB
2
NO
11
STL
12
PIT
5
JAX
4
OAK
  9
BUF
15
WAS
13
TEN
8
MIA
7
CAR
14
DAL
3
IND
6
NYG
1
ARI
89
89
8-7
8-7
9 hristo 9
GB
3
ATL
5
STL
10
PIT
11
JAX
1
NYJ
14
BAL
4
BUF
15
WAS
13
TEN
6
MIA
8
CAR
12
DAL
2
IND
  7
ARI
88
88
10-5
10-5
10 isten 10
GB
9
NO
5
MIN
11
PIT
6
JAX
4
OAK
15
BAL
7
BUF
14
WAS
13
TEN
1
NE
2
CAR
12
DAL
  8
NYG
3
ARI
83
83
7-8
7-8
11 Argonaut 1
GB
4
ATL
2
MIN
13
PIT
3
PHI
12
OAK
11
BAL
15
BUF
  14
TEN
5
MIA
6
CAR
10
DAL
9
IND
8
NYG
7
SD
76
76
10-5
10-5
12 mtk.toby 11
GB
4
ATL
3
MIN
9
PIT
5
PHI
1
OAK
12
BAL
8
BUF
14
WAS
  6
MIA
  10
DAL
2
DEN
7
DET
13
ARI
73
73
9-5
9-5
13 Viking_Nick 13
SEA
11
NO
  10
PIT
9
PHI
1
OAK
  2
CHI
14
WAS
12
TEN
3
NE
4
TB
5
DAL
6
DEN
8
NYG
7
ARI
70
70
9-5
9-5
14 Che                                 0
0
0-0
0-0
  grudge                                 0
0
0-0
0-0
  Lennox                                 0
0
0-0
0-0
  Tyr                                 0
0
0-0
0-0

iMT06 Season · iMT07 Season · iMT08 Season · iMT09 Season · iMT10 Season · IMT11 Season · IMT12 Season · IMT13 Season · [ IMT14 Season ] · IMT15 Season · IMT16 Season · IMT17 Season

You are not logged in | Valid XHTML 1.0 Strict | Valid CSS